Học viên tiêu biểu

ảnh theo trang

Bạn đang ở đây

Học viên xuất xắc

ĐẠT TOEFL 97 ĐIỂM SAU 09 THÁNG
IELTS 6.5 CHƯƠNG TRÌNH IELTS 10 THÁNG - CAM KẾT ĐẦU RA
IELTS 6.5- CHƯƠNG TRÌNH IELTS 10 THÁNG - CAM KẾT ĐẦU RA
IELTS 6.0 TRONG VÒNG 06 THÁNG
CHƯƠNG TRÌNH IELTS 6.0 TRONG 10 THÁNG
ĐẠT IELTS 7.0 SAU 30 GIỜ HỌC
"Cảm ơn TAPL Việt Nam vì đã đưa tôi đến một chân trời mới, một tương lai mới nhờ quá trình trang bị tiếng Anh chuyên nghiệp, giúp tiếng Anh của tôi trở nên lưu loát và chuyên nghiệp" là câu nói mà hầu hết các bạn học viên của TAPL Việt Nam đã chia sẻ sau khi kết thúc các khoá học tiếng Anh tại TAPL Việt Nam.