Kinh nghiệm học tập

ảnh theo trang

Bạn đang ở đây

Học viên xuất xắc

ĐẠT TOEFL 97 ĐIỂM SAU 09 THÁNG
IELTS 6.5 CHƯƠNG TRÌNH IELTS 10 THÁNG - CAM KẾT ĐẦU RA
IELTS 6.5- CHƯƠNG TRÌNH IELTS 10 THÁNG - CAM KẾT ĐẦU RA
IELTS 6.0 TRONG VÒNG 06 THÁNG
CHƯƠNG TRÌNH IELTS 6.0 TRONG 10 THÁNG
ĐẠT IELTS 7.0 SAU 30 GIỜ HỌC
(TAPL VIET NAM) Trong kỳ thi TOEIC, IELTS và TOEFL nói riêng và trong hội thoại, nghe hiểu, đọc hiểu tiếng Anh hàng ngày, phần cấu trúc gây khó khăn lớn cho người sử dụng tiếng Anh là nắm bắt và hiểu được nghĩa phù hợp của các thành ngữ, cụm từ thường xuyên được người bản ngữ sử dụng.