Tài liệu học

ảnh theo trang

Bạn đang ở đây

Học viên xuất xắc

ĐẠT TOEFL 97 ĐIỂM SAU 09 THÁNG
IELTS 6.5 CHƯƠNG TRÌNH IELTS 10 THÁNG - CAM KẾT ĐẦU RA
IELTS 6.5- CHƯƠNG TRÌNH IELTS 10 THÁNG - CAM KẾT ĐẦU RA
IELTS 6.0 TRONG VÒNG 06 THÁNG
CHƯƠNG TRÌNH IELTS 6.0 TRONG 10 THÁNG
ĐẠT IELTS 7.0 SAU 30 GIỜ HỌC
Chủ đề nói trong phần 2 của kỳ thi nói IELTS luôn là chủ đề khó, là nguyên nhân mất điểm của rất nhiều thí sinh. Để giúp các bạn chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi nói, chúng tôi chuẩn bị một số chủ đề để các bạn luyện tập ở nhà cho thật nhuyễn, nhằm vớt vát điểm nói trong trường hợp các bạn chưa thực sự chủ động và thành thạo trong sử dụng ngôn ngữ Anh.