CHÚC MỪNG NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

ảnh theo trang

Học viên xuất xắc

ĐẠT TOEFL 97 ĐIỂM SAU 09 THÁNG
IELTS 6.5 CHƯƠNG TRÌNH IELTS 10 THÁNG - CAM KẾT ĐẦU RA
IELTS 6.5- CHƯƠNG TRÌNH IELTS 10 THÁNG - CAM KẾT ĐẦU RA
IELTS 6.0 TRONG VÒNG 06 THÁNG
CHƯƠNG TRÌNH IELTS 6.0 TRONG 10 THÁNG
ĐẠT IELTS 7.0 SAU 30 GIỜ HỌC

     Nguyễn Thị Phương là học viên IELTS thuộc chương trình IELTS 10 tháng tại TAPL Viet Nam với 5 cấp độ từ trình độ  tiếng Anh cơ bản đầu tiên giành cho người mất gốc. Sau khi kết thúc chương trình, Phương đã tham dự kỳ thi IELTS tại IDP Hà Nội  ngày 23/9/2015 và vui mừng với kết quả đạt được. Kết quả này đã mang đến cơ hội làm việc cho các công ty nước ngoài tại Việt Nam và cơ hội học tập nâng cao cho Phương trong thời gian tới. Xin chúc mừng một lần nữa, chúc cho con đường phía trước của Phương luôn thành công!